Search

January 2022

UZV dječjih kukova bitno je napraviti svakom djetetu u dobi od 4.- 8. tjedna života, najkasnije do 3. mjeseca, kako bi se na vrijeme otkrio eventualno prisutan razvojni poremećaj zgloba kuka. Što se UZV kukova može otkriti, saznajte u nastavku bloga