Search

Cjenik usluga Poliklinike Wellife

Za dodatne informacije o cijenama i posebnim pogodnostima ili za rezervaciju termina pregleda kontaktirajte nas na 01 638 1150 ili na office@wellife.hr

Posebne pogodnosti za korisnike Merkur osiguranja

  • 20% popusta na redovne cijene usluga uz Merkur Aplikaciju **

Cjenik svih usluga

USLUGE
Pregled internista 350,00 kn
Pregled internista sa EKGom 400,00 kn
Kontrolni pregled internista 250,00 kn
Ekspertiza internista (drugo mišljenje) 500,00 kn
Pregled nefrologa 400,00 kn
Kontrolni pregled nefrologa 300,00 kn
Pregled hipertenziologa 400,00 kn
Kontrolni pregled hipertenziologa 300,00 kn
Pregled nefrologa + UZV bubrega 600,00 kn
Pregled nefrologa + CD bubrega 700,00 kn
Pregled nefrologa + UZV + CD bubrega 800,00 kn
Pregled hipertenziologa + holter tlaka 800,00 kn
Pregled hipertenziologa + holter EKG-a 800,00 kn
Pregled hipertenziologa s određivanjem krutosti (starosti krvnih žila) 650,00 kn
Pregled kardiologa+EKG 600,00 kn
Pregled kardiologa+EKG+UZV CD srca 900,00 kn
UZV CD SRCA+EKG 600,00 kn
Pregled kardiologa+holter EKG 900,00 kn
Pregled kardiologa+ergometrija 1.000,00 kn
Kontrolni pregled kardiologa + EKG  (unutar 6 mjeseci od prvog pregleda) 500,00 kn
Pregled kardiologa + EKG + Color doppler UZV srca + Ergometrija + Holter EKG 1.700,00 kn
Predoperacijski pregled kardiologa, EKG i davanje mišljenja za operaciju 600,00 kn
Drugo mišljenje (ekspertiza) s pisanim nalazom 1.000,00 kn
Pregled internista s aplikacijom terapije (intravensko ili intramuskolarno) 500,00 kn
EKG s očitanjem 100,00 kn
Spirometrija 100,00 kn
Holter EKG 500,00 kn
Holter tlaka (24h) s mjerenjem krutosti krvnih žila i centralnim tlakom u aorti 400,00 kn
Ergometrija 500,00 kn
Mjerenje krutosti krvnih žila, vaskularna starost 400,00 kn
Konzultacije (preko video poziva ili e-maila) bez nalaza 200,00 kn
Konzultacije (preko video poziva ili e-maila) s nalazom 300,00 kn
Konzultacije s endokrinologom (preko video poziva ili e-maila) s nalazom 175,00 kn
Specijalistički pregled neurologa 400,00 kn
Akupunktura s inicijalnim konzultacijama neurologa 450,00 kn
Akupunktura (1 dolazak, 30 min) 300,00 kn
Akupunktura – paket 10 dolazaka uz inicijalne konzultacije 2.500,00 kn
Nutricionističko savjetovanje 350,00 kn

 

COLOR DOPPLER DIJAGNOSTIKA

CD karotidnih arterija obostrano 400,00 kn
CD vertebralnih arterija (TCD VB sliva) 400,00 kn
CD karotidnih i vertebralnih arterija 600,00 kn
CD arterija po ekstremitetu 300,00 kn
CD vena po ekstremitetu 300,00 kn
CD arterija obostrano 400,00 kn
CD vena obostrano 400,00 kn
CD arterija i vena po ekstremitetu 550,00 kn
CD arterija i vena obostrano 700,00 kn
UZV + CD bubrega 450,00 kn
UZV + CD srca 500,00 kn

 

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

UZV abdomena 400,00 kn
UZV štitnjače 300,00 kn
UZV vrata 300,00 kn
UZV bubrega 300,00 kn
UZV urotrakta 300,00 kn
UZV prostate 300,00 kn
UZV mekih tkiva 300,00 kn
UZV dojki 400,00 kn
Specijalistički pregled fizijatra 300,00 kn
Kontrolni pregled fizijatra 200,00 kn
UZV dječjih kukova 300,00 kn
Kontrolni UZV dječjih kukova 200,00 kn
UZV dječjih kukova + pregled fizijatra 480,00 kn
Konzultacije (preko video poziva, maila, osobno) bez nalaza 150,00 kn
Konzultacije (preko video poziva, maila, osobno) s nalazom 200,00 kn
Intraartikularna aplikacija lijeka (bez lijeka) 200,00 kn
UZV zglobova (1 zglob) 400,00 kn
UZV zglobova (2 zgloba) 500,00 kn
UZV mišića (jedna regija) 400,00 kn
Fizioterapeutska procjena (fizioterapeutski pregled) 200,00
Fizioterapeutski program (kineziterapija) 30′ 150,00
Fizioterapeutski program (kineziterapija) 45′ 220,00
Specijalne tehnike fizioterapije (DNS i manipulacije) 200,00
TENS 50,00
Dijadinamske struje 50,00
Interferentne struje 50,00
Elektrostimulacija mišića 70,00
Galvanske struje 50,00
Ultrapodražajne struje 50,00
Magnetoterapija 70,00
Terapijski ultrazvuk 60,00
Udarni val 300,00
IC lampa 70,00
Krioterapija sustavom za krioterapiju 50,00
Laser 60,00
Medicinska masaža 30′ 150,00
Medicinska masaža 60′ 270,00
Grupne vježbe 2xtjedno 300,00
Edukacija klijenta 30′ 150,00
K taping (po segmentu) 70,00
BOWEN tretman s procjenom 300,00
BOWEN tretman 250,00
BOWEN paket tretmana s 5 dolazaka 1100,00
BOWEN paket tretmana s 10 dolazaka 2000,00

PAKETI USLUGA

FIZIO BASIC – Fizioterapeutski paket 5 dolazaka
(kineziterapija u kombinaciji sa do dvije terapije prema indikaciji: elektroterapija, magnet, ultrazvuk, laser, krio aparat, IC lampa)
1.200,00
FIZIO BASIC+, Fizioterapeutski paket 10 dolazaka
(kineziterapija u kombinaciji sa do dvije terapije prema indikaciji: elektroterapija, magnet, ultrazvuk, laser, krio aparat, IC lampa)
2.000,00
SHOCK WAVE 5 – Terapija udarnim valom 5 dolazaka 1.200,00
FIZIO DNS PAKET – Specijalne tehnike fizioterapije
(DNS, manipulacije)
900,00
FIZIO DNS PAKET +, Specijalne tehnike fizioterapije
(DNS, manipulacije) 10 dolazaka
1.700,00
FIZIO MINI – Specijalne tehnike fizioterapije jednog dijela tijela (manipulacije + masaža) 5 dolazaka 750,00
FIZIO MINI +, Specijalne tehnike fizioterapije jednog dijela tijela (manipulacije + masaža) 10 dolazaka 1.200,00
KINEZIO 5 – Kineziterapija 5 dolazaka 700,00
KINEZIO 10 – Kineziterapija 10 dolazaka 1.300,00
FIZIO RELAX (30 min) – Medicinska masaža 5 dolazaka 600,00
FIZIO RELAX (60 min) – Medicinska masaža 5 dolazaka 1.000,00

HEMATOLOŠKE PRETRAGE

Kompletna krvna slika (KKS)                            35,00 kn
Brzina sedimentacije eritrocita (SE)                            15,00 kn

KOAGULACIJA

PV (INR) 30,00 kn
APTV 35,00 kn
FIBRINOGEN 35,00 kn
D-DIMERI 165,00 kn

BIOKEMIJA

AST                                            10,00 kn
ALT                                            10,00 kn
GGT                                             15,00 kn
ALP                                            10,00 kn
BILIRUBIN DIREKTNI (UKUPNI)                                            10,00 kn
BILIRUBIN KONJUGIRANI                                            20,00 kn
AMILAZE-SERUM                                             15,00 kn
CINK U SERUMU                                            35,00 kn
ETANOL                                          165,00 kn
LDH                                            10,00 kn
LIPAZA                                            20,00 kn
URATI                                            10,00 kn
UREA                                            10,00 kn
KREATININ                                            10,00 kn
GUK (SERUM)                                            10,00 kn
IMUNOELEKTROFOREZA                                         260,00 kn
KALIJ                                            10,00 kn
NATRIJ                                            10,00 kn
CK                                            10,00 kn
OGTT                                            65,00 kn
OGTT (trudnički)                                            80,00 kn
B-HCG                                          100,00 kn
KEK (Klirens kreatinina standardni)                                          100,00 kn
KLORIDI                                            10,00 kn
KALCIJ                                             15,00 kn
FOSFOR                                             15,00 kn
ELEKTROFOREZA PROTEINA                                            80,00 kn
PROTEINI                                             15,00 kn
MAGNEZIJ                                            35,00 kn
TROPONIN                                          156,00 kn
NTproBNP                                         293,00 kn
INSULIN                                          130,00 kn
HbA1c                                            45,00 kn
ŽELJEZO                                             15,00 kn
ŽELJEZO,UIBC,TIBC                                            30,00 kn
FERITIN                                            65,00 kn
CRP                                            35,00 kn
BAKAR                                            35,00 kn
LIPOPROTEIN A                                         295,00 kn
HOMOCISTEIN                                          130,00 kn
Anti H. Pylori                                            52,00 kn

HORMONI

TSH                                            40,00 kn
FT3                                            40,00 kn
FT4                                            40,00 kn
T3                                            40,00 kn
T4                                            40,00 kn
ANTI-TPO                                          125,00 kn
ANTI-TG                                          125,00 kn
PTH                                          165,00 kn
LH                                            80,00 kn
FSH                                            80,00 kn
PROLAKTIN                                            80,00 kn
ANDROSTENDION                                          130,00 kn
ESTRADIOL                                            80,00 kn
PROGESTERON                                            80,00 kn
TESTOSTERON                                            80,00 kn
SLOBODNI TESTOSTERON                                            80,00 kn
SHBG                                            80,00 kn
DHEA-s                                            80,00 kn
ANTIMULLEROV HORMON                                         200,00 kn
ALDOSTERON                                          195,00 kn
ACHT (adrenokortikotropni hormon)                                          150,00 kn
KORTIZOL                                          130,00 kn

IMUNOKEMIJSKE PRETRAGE

IgM                                            45,00 kn
IgG                                            45,00 kn
IgA                                            45,00 kn
IgE                                          100,00 kn
ENA (Ekstraktibilni nuklearni antigen)                                          150,00 kn
ANA (Antinuklearna antitijela)                                          130,00 kn
cANCA                                          130,00 kn
pANCA                                          130,00 kn
STANIČNA IMUNOST NA COVID 19                                          975,00 kn
ANCA UKUPNA (cANCA/pANCA)                                         260,00 kn
Anti CCP                                          160,00 kn
C3                                            40,00 kn
C4                                            40,00 kn
ASO (antistreptolizinski titar)                                            95,00 kn
ASTaL (antistafilokokni titar)                                            80,00 kn
REUMATOIDNI FAKTOR                                            55,00 kn
CLOSTRIDIUM DIFFICILE (TOKSIN A/B) AG TEST                                          120,00 kn
EBV (VCA IgM, VCA IgG, EA-IgG, EBNA IgG)                                         390,00 kn
TOXO PLASMA GONDII (IgM, IgG, IgA)                                          780,00 kn
TORCH (TOXO, Rubella, CMV, HSV 1/2, PARVO virus B19, TPHA)                                       1.780,00 kn
PARVOVIRUS B19 (IgM, IgG)                                         450,00 kn
RUBELA (IgG, IgM, IgG avidity)                                         520,00 kn
Covid testiranje IgG antitijela                                          195,00 kn
Rubela IgM                                         380,00 kn
Anti dS DNA                                         260,00 kn

TUMORSKI MARKERI

CEA (crijeva)                                            80,00 kn
Ca 15-3 (dojka)                                            80,00 kn
Ca 19-9 (abdomen)                                            80,00 kn
Ca 72-4 (želudac)                                          185,00 kn
Ca 125 (jajnik)                                            80,00 kn
HE-4 (jajnik endometrij)                                         290,00 kn
ROMA indeks                                         365,00 kn
AFP (jetra, testisi, jajnici)                                            80,00 kn
CYFRA 21-1 (mjehur, pluća)                                          185,00 kn
NSE (pluća)                                          185,00 kn
PSA (prostata)                                            80,00 kn
fPSA (slobodni PSA)                                            80,00 kn
PSA/fPSA OMJER                                          160,00 kn

OSTALE PRETRAGE

KRVNA GRUPA Rh faktor                                         350,00 kn
OSTEOKALCIN                                         260,00 kn
BETA-CROSS-LAPS                                         260,00 kn
HbsAg                                            85,00 kn
MARKER HEPAPTITIS A                                          105,00 kn
MARKER HEPAPTITIS B                                          160,00 kn
MARKER HEPATITIS C                                          105,00 kn
RAPID SARS COV-19 Ag                                          100,00 kn
BRIS ŽDRIJELA                                            80,00 kn
TPHA (sifilis)                                          100,00 kn
HIV                                          165,00 kn
HOMA INDEKS                                          170,00 kn
KREATININ KLIRENS                                          100,00 kn
GLUKOZA (TEST TRAKICA)                                             15,00 kn
KOLESTEROL (TEST TRAKICA)                                            20,00 kn
LAKTATI (TEST TRAKICA)                                            30,00 kn
TRIGLICERIDI (TEST TRAKICA)                                            20,00 kn
Imunokromatografski test Cryptospordium                                            80,00 kn
Imunokromatografski test Giardia                                            80,00 kn
Imunokromatografski test Entamoeba SPP                                            80,00 kn
TPHA (Treponema Pallidum hemaglutinacijski test)                                          100,00 kn
RPR (Rapid plasma reagin)                                         650,00 kn
HSV (herpes simplexvirus,Tip1 Tip2)-genotipizacija: HSV1 HSV2                                         300,00 kn
VZV (Varicella Zoster virus) IgG                                         260,00 kn
VZV (Varicella Zoster virus) IgM                                          410,00 kn
Herper Simplex Virus HSV1 IgG HSV2 IgG                                          150,00 kn
Herper Simplex Virus HSV1 IgM HSV2 IgM                                          150,00 kn
EJAKULAT BAKTERIOLOŠKI                                          235,00 kn

PRETRAGE URINA

SEDIMENT URINA                                            35,00 kn
PROTEINI U URINU                                            20,00 kn
URINOKULTURA                                            85,00 kn
ALBUMINI U URINU                                            30,00 kn
ALBUMIN/KREATININ                                            55,00 kn
UKUPNI PROTEINI                                            20,00 kn
AMILAZA                                             15,00 kn

24h URIN

KLORIDI                                            20,00 kn
URIKURIJA                                            55,00 kn
ALBUMINURIJA                                            55,00 kn
PROTEINURIJA                                            55,00 kn
NATRIURIJA                                            55,00 kn
KALIURIJA                                            55,00 kn
KALCIURIJA                                            55,00 kn
FOSFATURIJA                                            55,00 kn
OKSALURIJA                                          160,00 kn

24h URIN NADBUBREŽNIH ŽLIJEZDA

METANEFRINI I NORMETANEFRINI                                       1.190,00 kn
KATEHOLAMINI                                         685,00 kn

VITAMINI

VITAMIN A                                         365,00 kn
VITAMIN B1                                          455,00 kn
VITAMIN B2                                          575,00 kn
VITAMIN B3                                          910,00 kn
VITAMIN B6                                         365,00 kn
VITAMIN B12                                          130,00 kn
VITAMIN C                                         690,00 kn
VITAMIN E                                         380,00 kn
VITAMIN H                                          910,00 kn
VITAMIN D                                          130,00 kn
FOLNA KISELINA                                          130,00 kn
SELEN                                          410,00 kn

PRETRAGE STOLICE

STOLICA BAKTERIOLOŠKI                                          120,00 kn
STOLICA PARAZITOLOŠKI                                            80,00 kn
STOLICA PARAZITOLOŠKI + IMUNOKROMATOGRAFSKI TEST                                            80,00 kn
UREJA IZDISAJNI TEST (UBT)                                         295,00 kn
STOLICA VIROLOŠKI (ROTA/ADENO VIRUS)                                          160,00 kn
STOLICA VIROLOŠKI (R/A/N VIRUS)                                          235,00 kn
DOKAZIVANJE ANTIGENA Hp U STOLICI                                            55,00 kn
E.COLI O157:H7-AG                                          100,00 kn

LIPIDOGRAM (MASNOĆE U KRVI)

UKUPNE MASTI: kolesterol, trigliceridi, HDL, LDL                                           90,00 kn
KOLESTEROL                                             15,00 kn
TRIGLICERIDI                                             15,00 kn
• Pregled liječnika specijaliste interne medicine
• Ultrazvuk trbušnih organa
• Ultrazvuk štitnjače
• EKG u mirovanju
• Spirometrija
• Zaključni nalaz pregleda u pisanom obliku
• Laboratorijske pretrage: KKS, GUK, bilirubin, ALT i AST(GOT/GPT), GGT, ALP, kreatinin, ukupni kolesterol, HDL, LDL, trigliceridi, mokraćna kiselina, urin sa sedimentom, TSH, željezo i kalij
90 min
CIJENA: 1.000 kuna*
PREVENTIVNI SISTEMATSKI SA SPIROMETRIJOM
1. Pregled liječnika specijaliste interne medicine
2. Laboratorijske pretrage: KKS, GUK, bilirubin, ALT i AST(GOT/GPT), GGT, ALP, kreatinin, ukupni kolesterol, HDL, LDL, trigliceridi, mokraćna kiselina, urin sa sedimentom, TSH, kalij, željezo
3. Ultrazvuk trbušnih organa
4. Ultrazvuk štitnjače
5. EKG u mirovanju
6. Spirometrija
7. Zaključni nalaz pregleda u pisanom obliku
POLIKLINIKA BILIĆ VISION – OSNOVNI PREGLED – ako se naočale izrađuju u optici Alfa vision
GRATIS – SPECIJALISTIČKI PREGLED FIZIJATRA
1.150,00 kn
PREVENTIVNI SISTEMATSKI SA SPIROMETRIJOM
1. Pregled liječnika specijaliste interne medicine
2. Laboratorijske pretrage: KKS, GUK, bilirubin, ALT i AST(GOT/GPT), GGT, ALP, kreatinin, ukupni kolesterol, HDL, LDL, trigliceridi, mokraćna kiselina, urin sa sedimentom, TSH, kalij, željezo
3. Ultrazvuk trbušnih organa
4. Ultrazvuk štitnjače
5. EKG u mirovanju
6. Spirometrija
7. Zaključni nalaz pregleda u pisanom obliku
POLIKLINIKA BILIĆ VISION OSNOVNI PREGLED – ukoliko se naočale izrađuju u drugoj optici
GRATIS – SPECIJALISTIČKI PREGLED FIZIJATRA
1.200,00 kn
PREVENTIVNI SISTEMATSKI BEZ SPIROMETRIJE
1. Pregled liječnika specijaliste interne medicine
2. Laboratorijske pretrage: KKS, GUK, bilirubin, ALT i AST(GOT/GPT), GGT, ALP, kreatinin, ukupni kolesterol, HDL, LDL, trigliceridi, mokraćna kiselina, urin sa sedimentom, TSH, kalij, željezo
3. Ultrazvuk trbušnih organa
4. Ultrazvuk štitnjače
5. EKG u mirovanju
6. Zaključni nalaz pregleda u pisanom obliku
LUETIĆ GINEKOLOGIJA – GINEKOLOŠKI PREGLED + PAPA TEST
GRATIS – SPECIJALISTIČKI PREGLED FIZIJATRA
1.200,00 kn
PREVENTIVNI SISTEMATSKI SA SPIROMETRIJOM
1. Pregled liječnika specijaliste interne medicine
2. Laboratorijske pretrage: KKS, GUK, bilirubin, ALT i AST(GOT/GPT), GGT, ALP, kreatinin, ukupni kolesterol, HDL, LDL, trigliceridi, mokraćna kiselina, urin sa sedimentom, TSH, kalij, željezo
3. Ultrazvuk trbušnih organa
4. Ultrazvuk štitnjače
5. EKG u mirovanju
6. Spirometrija
7. Zaključni nalaz pregleda u pisanom obliku
POLIKLINIKA LAB PLUS – PREGLED VIDA NA ORTORETERU
GRATIS – SPECIJALISTIČKI PREGLED FIZIJATRA
1.110,00 kn

REHAB PAKETI 1,2,3

*prvi i kontrolni pregled liječnika fizijatra+ 10 dolazaka FIZIO BASIC+

PAKET 1 -za poboljšanje nepravilnog držanja/skolioza (s ciljem poboljšanja držanja, jačanja i istezanja muskulature trupa, sprječavanje povećanja deformacije, smanjenja boli, smanjenja napetosti mišića i poboljšanja pokretljivosti)

PAKET 2 – nakon skidanja gipsa/ili operativnih zahvata sustava za kretanje (s ciljem smanjenja boli i otekline, povećanja opsega pokreta u zglobu, poboljšanja tonusa i trofike mišića)

PAKET 3 – vratobolja/križobolja (s ciljem smanjenja boli, smanjenja napetosti mišića i poboljšanja pokretljivosti)

2 pregleda 45 min, 10 dolazaka na terapiju
po 55 min
CIJENA: 2.225 kuna*

CARDIO S

• Pregled interniste/hipertenziologa
• Završno mišljenje specijaliste
• EKG s očitanjem
• Holter tlaka
• Lab. pretrage: KKS, CRP, GUK, urea, kreatinin, kalij, urati, AST, ALT, GGT, ukupni kolesterol, LDL, HDL – kolesterol, trigliceridi
CIJENA: 950 kuna*

CARDIO M

• Pregled interniste/hipertenziologa
• Završno mišljenje specijaliste
• EKG s očitanjem
• Holter tlaka
• Holter EKG-a
• Lab. pretrage: KKS,CRP, GUK, urea, kreatinin, kalij, urati, AST, ALT, GGT, ukupni kolesterol, LDL, HDL – kolesterol, trigliceridi
CIJENA: 1.300 kuna*

CARDIO L

• Pregled interniste/hipertenziologa
• Završno mišljenje specijaliste
• EKG s očitanjem
• CD karotida i VB sliva
• Holter tlaka
• Holter EKG-a
• Ergometrija
• Lab. pretrage: KKS, CRP, GUK, urea, kreatinin, kalij, urati, AST, ALT, GGT, ukupni kolesterol, LDL, HDL – kolesterol, trigliceridi
CIJENA: 2.000 kuna*

CARDIO XL

• Pregled kardiologa
• UZV srca
• EKG traka s očitanjem
• CD karotida i VB sliva
• Holter tlaka
• Holter EKG-a
• Ergometrija
• Lab. pretrage: KKS, CRP, GUK, urea, kreatinin, kalij, urati, AST, ALT, GGT, ukupni kolesterol, LDL, HDL – kolesterol, trigliceridi
CIJENA: 2.000 kuna*

POST COVID PAKET

• Pregled interniste
• Pregled fizijatra
• Mjerenje krvnog tlaka
• Spirometrija
• Ergometrija
• EKG s očitanjem
• Lab. pretrage: KKS, CRP, VITAMIN D-OH-D, ANTI-SARS-COV-2 (antitjela)
+ Opcija za paket: Kineziterapija (jedan tretman) i Grupne vježbe 2x tjedno (8 dolazaka)
CIJENA: 1.585 kuna (uz opciju 2.075 kuna)*

HEPATOBILIJARNI STATUS

• Pregled interniste
• Završno mišljenje specijaliste
• UZV abdomena
• Uključuje lab. pretrage: KKS, GUK, AST, ALT, GGT, bilirubin – ukupni,  kolesterol, HDL, LDL, trigliceridi
CIJENA: 750 kuna*

HEPATOBILIJARNI STATUS +

• Pregled interniste
• Završno mišljenje specijaliste
• UZV abdomena
• Uključuje lab. pretrage: KKS, GUK, AST, ALT, GGT, bilirubin – ukupni, kolesterol, HDL, LDL, trigliceridi, željezo, UIBC, TIBC, feritin, B12, folna kiselina, CA 19-9, Anti HAV, Anti HBS, Anti HCV, HBs Ag, AFP (Alfafeto protein)
CIJENA: 1.520 kuna

UROGENITALNI SUSTAV ZA ŽENE

• Pregled interniste/nefrologa
• Završno mišljenje specijaliste
• UZV urotrakta
• Lab. pretrage: KKS, CRP, urea, kreatinin, kalij, urin sediment, urinokultura
+ opcija (sa ili bez): Ca 125 i CA 15-3
CIJENA: 750 kuna (+ opcija: 900 kuna)*

UROGENITALNI SUSTAV ZA MUŠKARCE

• Pregled interniste/nefrologa
• Završno mišljenje specijaliste
• UZV urotrakta i UZV prostate
• Lab. pretrage: KKS, CRP; urea, kreatinin, urin sediment, urinokultura, PSA, fPSA, tPSA, omjer f/tPSA
CIJENA: 1.150 kuna*

PREVENCIJA BOLESTI ŠTITNJAČE I OSTEOPOROZE

• Pregled interniste
• Završno mišljenje specijaliste
• EKG s očitanjem
• UZV štitnjače
• Lab. pretrage: KKS, TSH, anti TPO,  fT3, fT4, kalcij u serumu
i vitamin D
+ opcija (sa ili bez): holter EKG-a
CIJENA: 960 kuna (+ opcija: 1.320 kuna)*

PREOPERATIVNI PAKET

• Pregled interniste
• Završno mišljenje specijaliste
• EKG s očitanjem
• Lab. pretrage: KKS, CRP, AST, ALT, GGT, urea, kreatinin, kalij, natrij, GUK, sediment urina, krvna grupa, PV, APTV
CIJENA: 1.100 kuna*

OBRADA HIPERTENZIJE (OBRADA HIPERTENZIJE+)

• Pregled hipertenziologa
• Završno mišljenje specijaliste
• EKG s očitanjem
• UZV + CD bubrega
• Očitovanje 24 satni holter tlaka
• Lab. pretrage: KKS, TSH, GUK,UREA, KREATININ, KALIJ, URATI, AST, ALT, GGT, UKUPNE MASTI, SEDIMENT URINA, ALBUMINURIJA, NATRIURIJA, PROTEINURIJA, KALIURIJA
Paket plus uključuje dodatno:
• Holter EKG
• Mjerenje krutosti krvnih žila, pulsni val, vaskularnu starost
• Lab. pretrage: METANEFRINI i NORMETANEFRINI, KATEHOLAMIN
CIJENA: 1.400 kuna (+ opcija: 3.700 kuna)*

* Cijena se dobije uračunavanjem popusta na standardne cijene iz cjenika usluga i laboratorijskih pretraga.

Antistrees & Post COVID 800,00 kn
Detox & Glow 900,00 kn
Energy Boost 1.000,00 kn
Fatburner 1.000,00 kn
Immuno Booster 850,00 kn
Glutathion infuzija 500,00 kn
Infuzija vitamin C 500,00 kn
Infuzija vitamin B komplex 500,00 kn
Infuzija glutathion + vitamin C 600,00 kn

Paketi istih polivitaminskih infuzija (5=4)

Antistrees & Post COVID 3.200,00 kn
Detox & Glow 3.600,00 kn
Energy Boost 4.000,00 kn
Fatburner 4.000,00 kn
Immuno Booster 3.400,00 kn

Odlučite li se na paket od 5 različitih infuzija, odobravamo popust od 20%

Više o polivitaminskim infuzijama potražite na linku.

* Popusti se međusobno ne zbrajaju 
** Popust vrijedi za Merkurove osiguranike, a ostvaruje se prikazivanjem članstva u Bonus programu kroz Merkur aplikaciju. 
Popust se ne obračunava na usluge laboratorija, color dopplera, fizijatra te usluge iz područja kardiologije, neurologije i radiologije, a popusti se međusobno ne zbrajaju.
Cjenik vrijedi od 26.5.2022.