Search

Cjenik usluga Poliklinike Wellife

Za dodatne informacije o cijenama i posebnim pogodnostima ili za rezervaciju termina pregleda kontaktirajte nas na 01 638 1150 ili na office@wellife.hr

Posebne pogodnosti za korisnike Merkur osiguranja

  • 20% popusta na redovne cijene usluga uz Merkur Aplikaciju **

Cjenik svih usluga

USLUGE
Pregled interniste 350,00 kn
Pregled interniste sa EKGom 400,00 kn
Kontrolni pregled interniste 250,00 kn
Ekspertiza interniste (drugo mišljenje) 500,00 kn
Pregled nefrologa 400,00 kn
Kontrolni pregled nefrologa 300,00 kn
Pregled hipertenziologa 400,00 kn
Kontrolni pregled hipertenziologa 300,00 kn
Pregled nefrologa + UZV bubrega 600,00 kn
Pregled nefrologa + CD bubrega 700,00 kn
Pregled nefrologa + UZV + CD bubrega 800,00 kn
Pregled hipertenziologa + holter tlaka 800,00 kn
Pregled hipertenziologa + holter EKG-a 800,00 kn
Pregled hipertenziologa s određivanjem krutosti (starosti krvnih žila) 650,00 kn
Pregled interniste s aplikacijom terapije (intravensko ili intramuskolarno) 500,00 kn
Pregled kardiologa + UZV srca i CD srca 750,00 kn
EKG s očitanjem 150,00 kn
Spirometrija 150,00 kn
Holter EKG 400,00 kn
Očitavanje 24 satni holter tlaka 400,00 kn
Ergometrija 600,00 kn
Mjerenje krutosti krvnih žila, pulsni val,
vaskularna starost
600,00 kn
Konzultacije (preko video poziva, maila, osobno) bez nalaza 200,00 kn
Konzultacije (preko video poziva, maila, osobno) s nalazom 300,00 kn


DIJAGNOSTIKA

COLOR DOPPLER

CD karotidnih arterija obostrano 400,00 kn
CD vertebralnih arterija (TCD VB sliva) 400,00 kn
CD karotidnih i vertebralnih arterija 700,00 kn
CD arterija po ekstremitetu 300,00 kn
CD vena po ekstremitetu 300,00 kn
CD arterija obostrano 400,00 kn
CD vena obostrano 400,00 kn
CD arterija i vena po ekstremitetu 550,00 kn
CD arterija i vena obostrano 700,00 kn
UZV + CD bubrega 450,00 kn
UZV + CD srca 500,00 kn

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

UZV abdomena 400,00 kn
UZV štitnjače 300,00 kn
UZV vrata 300,00 kn
UZV bubrega 300,00 kn
UZV urotrakta 300,00 kn
UZV prostate 300,00 kn
UZV mekih tkiva 300,00 kn
Specijalistički pregled fizijatra 300,00
Kontrolni pregled fizijatra 200,00
Konzultacije (preko video poziva, maila, osobno) bez nalaza 150,00
Konzultacije (preko video poziva, maila, osobno) s nalazom 200,00
Intraartikularna aplikacija lijeka (bez lijeka) 200,00
Fizioterapeutska procjena (fizioterapeutski pregled) 200,00
Fizioterapeutski program (kineziterapija) 30′ 150,00
Fizioterapeutski program (kineziterapija) 45′ 220,00
Specijalne tehnike fizioterapije (DNS i manipulacije) 200,00
TENS 50,00
Dijadinamske struje 50,00
Interferentne struje 50,00
Elektrostimulacija mišića 70,00
Galvanske struje 50,00
Ultrapodražajne struje 50,00
Magnetoterapija 70,00
Terapijski ultrazvuk 60,00
Udarni val 300,00
IC lampa 70,00
Krioterapija sustavom za krioterapiju 50,00
Laser 60,00
Medicinska masaža 30′ 150,00
Medicinska masaža 60′ 270,00
Grupne vježbe 2xtjedno 300,00
Edukacija klijenta 30′ 150,00
K taping (po segmentu) 70,00
BOWEN tretman s procjenom 300,00
BOWEN tretman 250,00
BOWEN paket tretmana s 5 dolazaka 1100,00
BOWEN paket tretmana s 10 dolazaka 2000,00

PAKETI USLUGA

FIZIO BASIC – Fizioterapeutski paket 5 dolazaka
(kineziterapija u kombinaciji sa do dvije terapije prema indikaciji: elektroterapija, magnet, ultrazvuk, laser, krio aparat, IC lampa)
1.200,00
FIZIO BASIC+, Fizioterapeutski paket 10 dolazaka
(kineziterapija u kombinaciji sa do dvije terapije prema indikaciji: elektroterapija, magnet, ultrazvuk, laser, krio aparat, IC lampa)
2.000,00
SHOCK WAVE 5 – Terapija udarnim valom 5 dolazaka 1.200,00
FIZIO DNS PAKET – Specijalne tehnike fizioterapije
(DNS, manipulacije)
900,00
FIZIO DNS PAKET +, Specijalne tehnike fizioterapije
(DNS, manipulacije) 10 dolazaka
1.700,00
FIZIO MINI – Specijalne tehnike fizioterapije jednog dijela tijela (manipulacije + masaža) 5 dolazaka 750,00
FIZIO MINI +, Specijalne tehnike fizioterapije jednog dijela tijela (manipulacije + masaža) 10 dolazaka 1.200,00
KINEZIO 5 – Kineziterapija 5 dolazaka 700,00
KINEZIO 10 – Kineziterapija 10 dolazaka 1.300,00
FIZIO RELAX (30 min) – Medicinska masaža 5 dolazaka 600,00
FIZIO RELAX (60 min) – Medicinska masaža 5 dolazaka 1.000,00
KKS              35,00 kn
SEDIMENTACIJA               15,00 kn
GUK               10,00 kn
UREA               10,00 kn
KREATININ               10,00 kn
URATI               10,00 kn
BILIRUBIN UKUPNI               10,00 kn
AST               10,00 kn
ALT               10,00 kn
GGT               15,00 kn
ALP               10,00 kn
KOLESTEROL               15,00 kn
TRIGLICERIDI               15,00 kn
HDL KOLESTEROL               15,00 kn
LDL KOLESTEROL               10,00 kn
UKUPNE MASTI (KOL.HDL,LDL,TRIG)              90,00 kn
SEDIMENT URINA              35,00 kn
ŽELJEZO               15,00 kn
TIBC                 7,50 kn
UIBC                 7,50 kn
ŽELJEZO,TIBC,UIBC              30,00 kn
LDH               10,00 kn
PROTEINI UKUPNI U KRVI               15,00 kn
PROTEINI U URINU               20,00 kn
ALBUMINI               15,00 kn
CRP              35,00 kn
REUMATOIDNI FAKTOR              55,00 kn
HEMOKULT              30,00 kn
KALIJ               10,00 kn
NATRIJ               10,00 kn
KLORIDI               10,00 kn
KALCIJ               15,00 kn
FOSFATI               15,00 kn
MAGNEZIJ              35,00 kn
PROTEINURIJA              55,00 kn
ALBUMINURIJA              55,00 kn
KALCIURIJA              55,00 kn
FOSFATURIJA              55,00 kn
KALIURIJA              55,00 kn
NATRIURIJA              55,00 kn
KLORIDI 24h URIN               20,00 kn
OKSALATI U 24H URINU            160,00 kn
URATI U 24H URINU              55,00 kn
TSH              40,00 kn
T3              40,00 kn
T4              40,00 kn
fT3              40,00 kn
fT4              40,00 kn
ANTI TG             125,00 kn
ANTI TPO             125,00 kn
LUTEINIZIRAJUĆI HORMON LH              80,00 kn
FSH (FOLIKULOSTIMULIRAJUĆI HORMON)              80,00 kn
PROLAKTIN              80,00 kn
ESTRADIOL              80,00 kn
PROGESTERON              80,00 kn
ANITMULLEROV HORMON            200,00 kn
DHEA-S              80,00 kn
SHBG              80,00 kn
B-HCG            100,00 kn
KORTIZOL            130,00 kn
INZULIN            130,00 kn
TESTOSTERON              80,00 kn
SLOB.TESTOSTERON              80,00 kn
CEA              80,00 kn
CA 15-3              80,00 kn
CA 19-9              80,00 kn
CA 125              80,00 kn
CA 72-4            185,00 kn
HE4            290,00 kn
ROMA indeks            365,00 kn
AFP              80,00 kn
FPSA              80,00 kn
PSA,TPSA              80,00 kn
FPSA/PSA OMJER            160,00 kn
NSE            185,00 kn
CCYFRA 21-1            185,00 kn
URINOKULTURA              85,00 kn
VITAMIN B 12            130,00 kn
FOLNA KISELINA            130,00 kn
VITAMIN D-OH-D            130,00 kn
PV              30,00 kn
APTV              35,00 kn
FIBRINOGEN              35,00 kn
D-DIMERI            165,00 kn
BILIRUBIN KONJUGIRANI               20,00 kn
HbA1c              45,00 kn
AMILAZA-SERUM               15,00 kn
AMILAZA-URIN               15,00 kn
LIPAZA               20,00 kn
CK               10,00 kn
CRP              35,00 kn
IgG              45,00 kn
IgA              45,00 kn
IgM              45,00 kn
IgE            100,00 kn
hs-CRP              65,00 kn
C3              40,00 kn
C4              40,00 kn
HOMOCISTEIN            130,00 kn
OSTEOCAKLIN            260,00 kn
BETA-CROSSLAPS            260,00 kn
PTH            165,00 kn
OGTT              65,00 kn
KLIRENS KREATININA STAND.            100,00 kn
TRUDNIČKI OGTT              80,00 kn
ASO              95,00 kn
HbSAg              85,00 kn
HELICOBACTER PYLORI u stolici              55,00 kn
Anti CCP            160,00 kn
MYCOPLASMA HOMINIS+UREAPLASMA UREALYTICUM -KULTIVACIJA IZ URINA            165,00 kn
STOLICA BAKTEROLOŠKI             120,00 kn
E.COLI O157:H7 – ANTIGEN TEST            100,00 kn
CLOSTRIDIUM DIFFICILE(TOKSINA A/B) ANTIGEN TEST             120,00 kn
STOLICA VIROLOŠKI(ROTA/ADENO VIRUS)            160,00 kn
STOLICA VIROLOŠKI(ROTA/ADENO/NORO VIRUS)            235,00 kn
STOLICA PARAZITOLOŠKI              80,00 kn
IMUNOKROMATOGRAFSKI TEST CRYPTOSPORIDIUM              80,00 kn
IMUNOKROMATOGRAFSKI TEST GIARDIA              80,00 kn
IMUNOKROMATOGRAFSKI TEST ENTAMOEBA SPP              80,00 kn
STOLICA PARAZITOLOŠKI+IMUNOKROMATOGRAFSKI TEST              80,00 kn
PERIANALNI OTISAK              80,00 kn
UREJA IZDISAJNI TEST            295,00 kn
DOKAZIVANJE ANTIGENA HELICOBACTER PYLORI U STOLICI              55,00 kn
EBV(VCA IgM,VCA IgG,EA-IgG,EBNA IgG            390,00 kn
TOXOPLASMA GONDI(IgM,IgG,IgA)            780,00 kn
TORCH(TOXO.,RUBELLA,CMV,HSV1/2,PARVOVIRUS B19,TPHA         1.780,00 kn
PARVOVIRUS B19(IgM,IgG)            450,00 kn
RUBELA(IgG,IgM,IgG avidity)            520,00 kn
RUBELA IgM            380,00 kn
VZV(VARICELLA ZOSTER VIRUS) IgG            260,00 kn
VZV(VARICELLA ZOSTER VIRUS) IgM            410,00 kn
HERPES SIMPLEX VIRUS HSV1 IgG HSV2 IgG            150,00 kn
HERPES SIMPLEX VIRUS HSV1 IgM HSV2 IgM            150,00 kn
TPHA(TREPONEMA PALLIDUM HEMAGLUTINACIJSKI TEST)            100,00 kn
RPR(RAPID PLASMA REAGIN)            650,00 kn
HPV-GENOTIPIZACIJA-HPV LR I HR            455,00 kn
HSV(HERPES SIMPLEX VIRUS TIP 1 I TIP 2) GENOTIPIZACIJA: HSV1 I HSV 2            300,00 kn
ANTI HbS            160,00 kn
Anti HAV            105,00 kn
Anti HCV            105,00 kn
HIV            165,00 kn
FERITIN              65,00 kn
ELEKTROFOREZA BJELANČEVINA              80,00 kn
ANTI-SARS-COV-2(antitijela)            245,00 kn
ANTI-TG(TIROGLOBULINSKA ANTITIJELA            145,00 kn
ASTA(ANTISTAFILOKOKNI TITAR)              80,00 kn
IMUNOELEKTROFOREZA            260,00 kn
METANEFRINI I NORMETANEFRINI         1.190,00 kn
ALBUMINI U URINU              30,00 kn
ALBUMIN/KREATININ URIN              55,00 kn
KATEHOLAMIN            685,00 kn
RF-LATEX               70,00 kn
STOLICA VIROLOŠKI(ROTA/ADENO/ASTRO/NORO VIRUS)            265,00 kn
KRVNA GRUPA            350,00 kn
• Pregled liječnika specijaliste interne medicine
• Ultrazvuk trbušnih organa
• Ultrazvuk štitnjače
• EKG u mirovanju
• Spirometrija
• Zaključni nalaz pregleda u pisanom obliku
• Laboratorijske pretrage: KKS, GUK, bilirubin, ALT i AST(GOT/GPT), GGT, ALP, kreatinin, ukupni kolesterol, HDL, LDL, trigliceridi, mokraćna kiselina, urin sa sedimentom, TSH, željezo i kalij
90 min
CIJENA: 1.000 kuna*

REHAB PAKETI 1,2,3

*prvi i kontrolni pregled liječnika fizijatra+ 10 dolazaka FIZIO BASIC+

PAKET 1 -za poboljšanje nepravilnog držanja/skolioza (s ciljem poboljšanja držanja, jačanja i istezanja muskulature trupa, sprječavanje povećanja deformacije, smanjenja boli, smanjenja napetosti mišića i poboljšanja pokretljivosti)

PAKET 2 – nakon skidanja gipsa/ili operativnih zahvata sustava za kretanje (s ciljem smanjenja boli i otekline, povećanja opsega pokreta u zglobu, poboljšanja tonusa i trofike mišića)

PAKET 3 – vratobolja/križobolja (s ciljem smanjenja boli, smanjenja napetosti mišića i poboljšanja pokretljivosti)

2 pregleda 45 min, 10 dolazaka na terapiju
po 55 min
CIJENA: 2.225 kuna*

CARDIO S

• Pregled interniste/hipertenziologa
• Završno mišljenje specijaliste
• EKG s očitanjem
• Holter tlaka
• Lab. pretrage: KKS, CRP, GUK, urea, kreatinin, kalij, urati, AST, ALT, GGT, ukupni kolesterol, LDL, HDL – kolesterol, trigliceridi
105 min
CIJENA: 950 kuna*

CARDIO M

• Pregled interniste/hipertenziologa
• Završno mišljenje specijaliste
• EKG s očitanjem
• Holter tlaka
• Holter EKG-a
• Lab. pretrage: KKS,CRP, GUK, urea, kreatinin, kalij, urati, AST, ALT, GGT, ukupni kolesterol, LDL, HDL – kolesterol, trigliceridi
120 min
CIJENA: 1.300 kuna*

CARDIO L

• Pregled interniste/hipertenziologa
• Završno mišljenje specijaliste
• EKG s očitanjem
• CD karotida i VB sliva
• Holter tlaka
• Holter EKG-a
• Ergometrija
• Lab. pretrage: KKS, CRP, GUK, urea, kreatinin, kalij, urati, AST, ALT, GGT, ukupni kolesterol, LDL, HDL – kolesterol, trigliceridi
180 min
CIJENA: 2.000 kuna*

POST COVID PAKET

• Pregled interniste
• Pregled fizijatra
• Mjerenje krvnog tlaka
• Spirometrija
• Ergometrija
• EKG s očitanjem
• Lab. pretrage: KKS, CRP, VITAMIN D-OH-D, ANTI-SARS-COV-2 (antitjela)
+ Opcija za paket: Kineziterapija (jedan tretman) i Grupne vježbe 2x tjedno (8 dolazaka)
150 min
CIJENA: 1.585 kuna (uz opciju 2.075 kuna)*

HEPATOBILIJARNI STATUS

• Pregled interniste
• Završno mišljenje specijaliste
• UZV abdomena
• Uključuje lab. pretrage: KKS, GUK, AST, ALT, GGT, bilirubin – ukupni,  kolesterol, HDL, LDL, trigliceridi
60 min
CIJENA: 750 kuna*

HEPATOBILIJARNI STATUS +

• Pregled interniste
• Završno mišljenje specijaliste
• UZV abdomena
• Uključuje lab. pretrage: KKS, GUK, AST, ALT, GGT, bilirubin – ukupni, kolesterol, HDL, LDL, trigliceridi, željezo, UIBC, TIBC, feritin, B12, folna kiselina, CA 19-9, Anti HAV, Anti HBS, Anti HCV, HBs Ag, AFP (Alfafeto protein)
90 min
CIJENA: 1.520 kuna

UROGENITALNI SUSTAV ZA ŽENE

• Pregled interniste/nefrologa
• Završno mišljenje specijaliste
• UZV urotrakta
• Lab. pretrage: KKS, CRP, urea, kreatinin, kalij, urin sediment, urinokultura
+ opcija (sa ili bez): Ca 125 i CA 15-3
60 min
CIJENA: 750 kuna (+ opcija: 900 kuna)*

UROGENITALNI SUSTAV ZA MUŠKARCE

• Pregled interniste/nefrologa
• Završno mišljenje specijaliste
• UZV urotrakta i UZV prostate
• Lab. pretrage: KKS, CRP; urea, kreatinin, urin sediment, urinokultura, PSA, fPSA, tPSA, omjer f/tPSA
90 min
CIJENA: 1.150 kuna*

PREVENCIJA BOLESTI ŠTITNJAČE I OSTEOPOROZE

• Pregled interniste
• Završno mišljenje specijaliste
• EKG s očitanjem
• UZV štitnjače
• Lab. pretrage: KKS, TSH, anti TPO,  fT3, fT4, kalcij u serumu
i vitamin D
+ opcija (sa ili bez): holter EKG-a
60 (90) min
CIJENA: 960 kuna (+ opcija: 1.320 kuna)*

PREOPERATIVNI PAKET

• Pregled interniste
• Završno mišljenje specijaliste
• EKG s očitanjem
• Lab. pretrage: KKS, CRP, AST, ALT, GGT, urea, kreatinin, kalij, natrij, GUK, sediment urina, krvna grupa, PV, APTV
75 min
CIJENA: 1.100 kuna*

OBRADA HIPERTENZIJE (OBRADA HIPERTENZIJE+)

• Pregled hipertenziologa
• Završno mišljenje specijaliste
• EKG s očitanjem
• UZV + CD bubrega
• Očitovanje 24 satni holter tlaka
• Lab. pretrage: KKS, TSH, GUK,UREA, KREATININ, KALIJ, URATI, AST, ALT, GGT, UKUPNE MASTI, SEDIMENT URINA, ALBUMINURIJA, NATRIURIJA, PROTEINURIJA, KALIURIJA
Paket plus uključuje dodatno:
• Holter EKG
• Mjerenje krutosti krvnih žila, pulsni val, vaskularnu starost
• Lab. pretrage: METANEFRINI i NORMETANEFRINI, KATEHOLAMIN
90 min
CIJENA: 1.400 kuna (+ opcija: 3.700 kuna)*

* Cijena se dobije uračunavanjem popusta na standardne cijene iz cjenika usluga i laboratorijskih pretraga.

* Popusti se međusobno ne zbrajaju 
** Popust vrijedi za Merkur osiguranike, a ostvaruje se prikazivanjem članstva u Bonus programu kroz Merkur aplikaciju. Popust se ne obračunava na usluge laboratorija, color dopplera i fizijatra, a popusti se međusobno ne zbrajaju.
Cjenik vrijedi od 31.5.2021.