Search

UVJETI KORIŠTENJA

Molimo Vas da ovdje navedene Uvjete i Informacije o obradi podataka – pružanje zdravstvene zaštite/usluga pažljivo pročitate te da ih uzmete u obzir svaki put kada koristite ovu internetsku stranicu.

Svako korištenje ove internetske stranice podložno je navedenim Uvjetima korištenja. Nastavkom korištenja ove internetske stranice korisnik izražava suglasnost s predmetnim Uvjetima korištenja te prihvaća koristiti sadržaj ove internetske stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

 

Odgovornost

Poliklinika Wellife  (dalje: WELLIFE) ulaže razumne napore i najveću pažnju kako bi informacije na ovoj internetskoj stranici bile točne i pouzdane. Na svojoj internetskoj stranici, WELLIFE Vas informira o svojoj ustanovi i uslugama kao i informacijama povezanim s tim. Ove informacije međutim ne predstavljaju ponudu u pravnom smislu, savjetovanje, niti iste mogu zamijeniti savjetovanje. Međutim, WELLIFE ne jamči niti preuzima odgovornost za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo koje informacije objavljene na ovoj internetskoj stranici. Informacije objavljene na ovoj internetskoj stranici korisnik ne smije smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih ili poslovnih odluka stoga su sve odluke donesene na temelju navedenih informacija isključivo u odgovornosti korisnika i WELLIFE isključuje svoju odgovornost za moguće neostvarivanje očekivanja korisnika.

Ova internetska stranica može sadržavati poveznice (hiperveze) na druge internetske stranice koje omogućuju korisniku da napusti ove stranice kako bi pristupio sadržajima druge stranice ili mogu omogućavati da se sadržaji druge stranice prikažu na ovoj stranici. Kad god je to moguće, takve poveznice će se posebno označiti. Budući da nema nadzor nad dokumentima, podacima, informacijama odnosno ostalim sadržajima koji su na taj način stavljeni na raspolaganje korisnicima, WELLIFE se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne i ograničeno, za točnost, potpunost i dostupnost sadržaja na internetskim stranicama kreiranim od strane trećih osoba te nije odgovoran za sadržaj takvih povezanih, vanjskih stranica kao ni za ijednu hipervezu na povezanoj, vanjskoj stranici. Uključivanje hiperveze ne znači niti podršku niti preporuku povezane informacije od strane WELLIFE i ne odražava mišljenje WELLIFE. Nadalje, napominjemo Vam da WELLIFE ne preuzima odgovornost za štete koje nastanu iz posredne ili neposredne upotrebe ove web stranice ili pristupom vanjskim stranicama preko hiperveza (npr. štetu prouzročenu virusima).

WELLIFE ne preuzima niti jamstvo niti odgovornost za obrasce koji se mogu preuzeti s ove internetske stranice, a posebice za to da navedeni obrasci ne sadrže viruse kao ni za njihovu ažuriranost ili prikladnost za određenu svrhu.

Pokušava se omogućiti dostupnost web stranice u svakom trenutku, no WELLIFE ne odgovara za to.

WELLIFE pridržava pravo izmjene, dopune ili uklanjanja (privremenog ili trajnog) bilo kojeg sadržaja (informacije, usluge i dr.) ove internetske stranice, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojih razloga, bez ikakve prethodne najave ili obavijesti te u potpunosti isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih promjena.

WELLIFE isključuje svoju odgovornost za bilo kakvu izravnu i/ili neizravnu, materijalnu i/ili nematerijalnu štetu, gubitke ili troškove bilo koje vrste koji proizlaze ili bi korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi mogli proizaći iz korištenja, nemogućnosti korištenja ili zlouporabe ove internetske stranice odnosno bilo kojih informacija objavljenih na ovoj internetskoj stranici.

 

Autorsko pravo

Svi sadržaji objavljeni na ovoj internetskoj stranici te njena struktura zaštićeni su autorskim pravom. Ako nije izričito drukčije navedeno WELLIFE pridržava autorska prava na svim sadržajima (slike, ilustracije, tekstovi, animacije i dr.) objavljenim na ovoj internetskoj stranici. Svako komercijalno korištenje navedenih sadržaja bez izričite pisane suglasnosti WELLIFE-a je strogo zabranjeno i kažnjivo. To posebno vrijedi za reproduciranje, mikrosnimanje, pohranjivanje i obradu u elektronske sisteme (Internet, Intranet, CD-ROM, CD-I itd.). Korištenje znakova (npr. zaštitnih znakova, logotipova) neovisno o postojanju simbola ® ili TM izričito je zabranjeno. Svi postojeći propisi vrijede i za računalne programe (software) koji se direktno ili indirektno mogu preuzeti ili koristiti s ove internetske stranice.

 

Rodno neutralni oblik oslovljavanja

Redakcija ulaže napore da se u jeziku jednako postupa prema ženama i muškarcima. Ukoliko se u nekim tekstovima ne koristi rodno neutralni oblik oslovljavanja to se čini iz razloga čitljivosti. Međutim, u oslovljavanju se svaki put obraćamo osobama obaju spolova u smislu jednakog tretmana.

 

Sigurnost podataka

Ukazujemo Vam na to da je World Wide Web javno dostupan. Prijenos osobnih podataka i osobnih informacija putem World Wide Web-a odvija se uvijek na Vaš osobni rizik. Prilikom toga podaci se mogu izgubiti ili dospjeti kod neovlaštenih osoba.

 

Zaštita podataka

Nama je zaštita podataka od velike važnosti. WELLIFE poštuje privatnost korisnika ove internetske stranice. Naglašavamo da prilikom posjete ovim stranicama, Vaši osobni podaci ostaju tajni, osim ukoliko ih ne želite dobrovoljno otkriti prilikom ispunjavanja obrazaca koji zahtijevaju Vaše podatke. Obvezujemo se da ćemo vaše podatke obrađivati sukladno Informacijama o obradi podataka koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici pod Zaštita podataka –  Informacije o obradi podataka -pružanje zdravstvene zaštite/usluga. Molimo da se prije otkrivanja podataka upoznate sa sadržajem tih informacija.

WELLIFE predano radi na zaštiti sigurnosti osobnih podataka korisnika koristeći razne sigurnosne tehnologije i postupke u cilju zaštite podataka od neovlaštenog pristupa, uporabe ili objavljivanja.

 

Društvene mreže / Hiperveze / Pružatelji usluga treće strane

O obradi (osobnih) podataka od strane društvenih mreža, uslugama trećih strana ili hipervezama dostupnima na ili povezanima s ovom internetskom stranicom obavijestit ćemo vas u transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku. Obrada podataka odvija se i lokalno, ali i u potpunosti izvan našeg područja i sfere utjecaja s obzirom na mogućnosti i ovlasti za poduzimanje odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera.

Istovremeno vas obavještavamo i o rizicima povezanima s korištenjem takvih usluga te načinima na koje možete uložiti prigovor na obradu podataka koja se odvija tijekom korištenja takvih usluga.

 

Društvene mreže

Kako bismo mogli informirati potencijalne i postojeće klijente o našim uslugama zdravstvene zaštite te komunicirati s njima, prisutni smo na niže navedenim društvenim mrežama, odnosno klijentima na našoj početnoj internetskoj stranici nudimo mogućnost pronalaska poveznice na te društvene mreže u svrhu dijeljenja informacija.

Ističemo da određene društvene mreže obrađuju podatke izvan EU-a, što stvara rizik za korisnike prilikom ostvarivanja njihovih prava kao žrtava izvan sfere našeg utjecaja. Europske tvrtke koje izvoze osobne podatke u SAD moraju osigurati da se u svakom slučaju prijenosa osobnih podataka poštuju sva načela i obveze europske zaštite podataka.

Društvene mreže mogu pratiti ponašanje korisnika, prikupljati njihove osobne podatke, koristiti ih u svrhu analize i oglašavanja te drugim društvima omogućiti dostupnost rezultata u anonimnom obliku. Ukoliko se s time ne slažete, možete promijeniti postavke privatnosti na društvenim mrežama ili ne biste trebali koristiti takve usluge.

Informacije o obrađenim podacima i mogućnostima protivljenja obradi podataka (izuzimanje/„opt-out“) možete pronaći u izjavama o zaštiti privatnosti pojedinih društvenih mreža.

Facebook:

Informacije o privatnosti: https://www.facebook.com/policy.php

Mogućnost prigovora (izuzimanje/„opt-out“): https://www.facebook.com/about/basics

YouTube:

Informacije o privatnosti: https://policies.google.com/privacy

Mogućnost prigovora (izuzimanje/„opt-out“): https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en#infochoices

Instagram (društvo koje pripada društvu Facebook Inc.):

Informacije o privatnosti: https://www.facebook.com/policy.php

https://help.instagram.com/155833707900388

Mogućnost prigovora (izuzimanje/„opt-out“): https://www.facebook.com/about/basics

https://help.instagram.com/

 

Upotreba kolačića (cookies)

Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju na krajnjem uređaju posjetitelja. Sadržavaju informacije o web stranicama posjećenima od strane korisnika koje preglednik pohranjuje prilikom pretraživanja interneta (surfanja). Kolačići omogućuju ponovno prepoznavanje korisnika kod ponovljenog posjeta web stranice odnosno namijenjeni su pohranjivanju i prosljeđivanju informacija o korisničkim navikama surfanja. Podaci pohranjeni u kolačiću su anonimni i ne sadrže osobne informacije poput primjerice prezimena ili IP adrese. Dakle, podaci iz kolačića ne mogu se pridružiti određenoj osobi. Kolačići se koriste u svrhu poboljšanja kvalitete usluga, za preporuku sadržaja ili rezultata pretraživanja, kao i za praćenje korisničkih trendova. Na taj se način može vrednovati korištenje digitalnih platformi i dobiti saznanja o potrebama korisnika, a to se u daljnjem tijeku može koristiti za poboljšanje kvalitete digitalnih platformi.

Načelno radimo  razliku između kolačića prve strane (first-party-cookies) i kolačića treće strane (third-party-cookies) odnosno privremenih kolačića (session-cookies) i stalnih kolačića (persistent-cookies). Kolačić prve strane (first-party-cookie) dolazi od web stranice koju trenutno posjećujete. Za razliku od toga, kolačiće treće strane (third-party-cookies) postavljaju samostalno treće osobe. Kolačići imaju različit životni vijek. Privremeni kolačići (session-cookies) brišu se odmah nakon zatvaranja preglednika. Dakle, na Vašem lokalnom mediju za pohranu ostaju samo privremeno. Stalni kolačići (persistent-cookies) ostaju na Vašem lokalnom mediju za pohranu određeno vrijeme. To vrijeme se određuje unaprijed.

Na našoj web stranici koristimo sljedeće kolačiće:

Funkcionalni kolačići

Ova vrsta kolačića potrebna je kako bi se osiguralo ispravno funkcioniranje web stranice te kako bi Vam se omogućilo korištenje željenih usluga. Za strogo neophodne kolačiće nam ne treba nikakva suglasnost od Vas. Utoliko nemate mogućnost proturječiti upotrebi ovih kolačića.

Funkcionalni kolačići- uvijek aktivni

Naziv kolačića                                                                Opis                                                     Vrijeme pohrane

COMPANY ID                                Osigurava funkcionalnost web stranice za klijente                  999 dana

cookie-settings                              Pohranjuje spremljene postavke kolačića                                 1 godina

COOKIE_SUPPORT                     Pohranjuje status suglasnosti korisnika za kolačiće                 1 godina

GUEST_LANGUAGE_ID              Upravlja jezikom sadržaja web stranice                                    1 godina

ID                                                  Identificira registrirane korisnike                                                  sesija

LFR_SESSION_STATE_20120    Osigurava funkcionalnost portala za klijente                               sesija

JSESSIONID                                Osigurava funkcionalnost portala za klijente                               sesija

Većina današnjih preglednika korisnicima načelno nudi mogućnost upravljanja odnosno kontroliranja kolačića na način kako žele. Ovo uključuje i mogućnost brisanja kolačića. Kod raznih preglednika se također može prethodno postaviti koji kolačići se trebaju automatski odbiti ili o kojim kolačićima trebate biti automatski obaviješteni čim isti budu ponuđeni. Za više informacija o postupanju s kolačićima u pojedinim preglednicima, molimo slijedite ovaj link:

Deaktivirate li kolačiće u cijelosti, eventualno nećete biti u mogućnosti koristiti sve funkcije ove web stranice u punom opsegu.

Više o kolačićima odnosno online promidžbi na temelju informacija o korištenju možete pronaći na: http://www.youronlinechoices.com/hr/

Kolačići za praćenje

Kolačići za praćenje koriste se za bolji uvid u ponašanje korisnika. Dobivene podatke koristimo kako bismo poboljšali iskustvo korisnika prilikom korištenja web stranice, ali i konkurentnost naših usluga. Osim toga, putem ovih kolačića omogućeno nam je informiranje potencijalnih klijenata o našim proizvodima putem personaliziranog oglašavanja.

 

Kolačići za praćenje – moguće je deaktivirati

Naziv kolačića                     Opis               Link za više informacija                            Vrijeme pohrane

fbp                               Facebook Pixel         https://www.facebook.com/privacy/explanation    6 mjeseci

_ga,_gat and_gid       Google Analytics        https://policies.google.com/privacy?hl=hr           1 godina

 

Google Analytics

Ova web stranica koristi Google Analytics, uslugu za web analizu društva Google Inc. („Google“). Google Analytics koristi takozvane „kolačiće“ („Cookies“), tekstualne datoteke koje se pohranjuju na Vašem računalu i koje omogućuju analizu Vašeg korištenja internetske stranice. Informacije o Vašem korištenju ove web stranice (uključujući Vašu IP adresu) dobivene pomoću kolačića u pravilu se prenose na poslužitelj Google-a u SAD-u i tamo se pohranjuju. Google će koristiti te informacije za analizu Vašeg korištenja web stranice, sastavljanje izvještaja o aktivnostima na internetskoj stranici za vlasnika web stranice i kako bi se mogle pružati druge usluge koje su povezane s korištenjem web stranice i interneta. Google će ove informacije prosljeđivati i trećim osobama ukoliko je to zakonski propisano ili ukoliko treće osobe ove podatke obrađuju po nalogu Google-a. Vašu IP adresu Google ni u kom slučaju neće dovesti u vezu s ostalim podatcima Google-a. Instalaciju kolačića možete spriječiti odgovarajućom postavkom softvera svojeg internetskog preglednika; no, ukazujemo na to da u tom slučaju eventualno nećete biti u mogućnosti koristiti sve funkcije ove web stranice u punom opsegu. Korištenjem ove web stranice izjavljujete da ste suglasni s obradom podataka prikupljenih o Vama od strane Google-a, i to na gore opisani način i u gore navedenu svrhu.

 

Na web stranici koristimo i Google Maps. Informaciju o zaštiti podataka, informacije o štitu privatnosti i mogućnosti prigovora preuzmite na sljedećim linkovima.

Google Maps:

Informacija o zaštiti podataka: https://policies.google.com/privacy?hl=hr&gl=de

Štit privatnosti: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Mogućnost prigovora “Opt-out”:  https://policies.google.com/privacy?hl=hr&gl=de#infochoices

Ukoliko ne želite slati informacije servisu Google Analytics, isto možete spriječiti na način da instalirate Browser-Add-ons.

 

Facebook – Pixel

WELLIFE koristi „Facebook-Pixel” društvene mreže Facebook Inc. (Facebook). Korištenjem Facebook-Pixela moguće je pratiti ponašanje korisnika nakon što on klikne na neki oglas na mrežnoj stranici Facebooka. Pomoću Facebook-Pixela možemo pratiti prihvaćenost naših marketinških aktivnosti na Facebooku i optimizirati ih ako je potrebno.

Ako želite deaktivirati spremanje kolačića za Facebook, molimo da promijenite postavke svog mrežnog preglednika. Više informacija o tome pronaći ćete u izborniku mrežnog preglednika „Pomoć”.

Prikupljeni podaci su anonimizirani i ne omogućuju identifikaciju korisnika. Facebook pohranjuje i obrađuje podatke za vlastite marketinške svrhe prema pravilima Facebooka o korištenju osobnih podataka ( https://www.facebook.com/about/privacy/).

 

Adobe Typekit

Naša web stranica koristi Adobe Typekit za prikaz fontova. Adobe Typekit je takozvani Adobe Fonts, koji omogućava pristup biblioteci fontova i na taj način omogućava dosljedan prikaz fontova na našoj web stranici. U tu svrhu se pretraživač koji koristite povezuje na Adobe-ove servere, koji obavještavaju Adobe da je putem Vaše IP adrese pristupljeno našoj web lokaciji. Međutim, kolačići se ne postavljaju i ne koriste tijekom pružanja usluge. Ako vaš pretraživač ne podržava Adobe Fonts, Vaše računalo će automatski koristiti zadani font.

 

Više informacija o Adobe Typekitu možete pronaći na https://typekit.com, a Adobe Informacije o privatnosti ovdje.

 

Nadležnost za sporove

Za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja ovih internetskih stranica nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu uz primjenu prava Republike Hrvatske kao mjerodavnog prava.

 

Poliklinika Wellife sva prava pridržana.

Stanje: studeni 2020.